AMETEK mAcal cərəyan kalibratoru

mAcal kalibratoru mA siqnallarının alınması və ölçülməsi üçün qənaətli və istifadəsi asan kalibrləmə qurğusudur. Cihaz xüsusi olaraq 4-20 mA siqnala malik çeviricilərin 2-xətli ötürmə konturları üçün nəzərdə tutulub. Cihazın klaviaturası asanlıqla istifadə edilir və müsbət taktil təəssürat bağışlayır. İri, yüksək kontrastlığa malik 5 rəqəmli LCD ekran ədədi göstəriciləri mA, %, V və ya san. ilə ifadə edir. Əksetmə qabiliyyəti ölçmə rejimində 0,001 mA təşkil edir. İstifadəçi göstəricinin görüntünü tam miqyasın %-də dəyərlərə dəyişə bilir. Displey eyni zamanda xəta kodlarını, kontur uyğun gəlmədiyi halda vizual xəbərdarlıqları, əks polyarlığı və diapazondan kənara çıxan göstəriciləri nümayiş etdirir. O, istifadəçi tərəfindən tənzimlənə bilən avtomatik sönmə funksiyasına malikdir. mAcal 0-45 VSC diapazonunda kontur enerjisi təmin edir, cihaz isə kontur üçün stabil 24 VSC enerji formalaşdırır. Xətti, axın sensorunun və ya mövqe klapanının kalibrlənməsini həyata keçirmək üçün cihaz xüsusi sabit addımlara malikdir. Cihaz yeddi fərqli, quraşdırılmış cərəyan göstəricisinə malikdir və istifadəçi addımlar arasında 10 və ya 30 saniyə fasilə verməklə mexaniki və ya avtomatik addımlar arasında seçim edə bilər. Siz mAcal kalibratorunu proses konturuna qoşulmaqla bütün sınağı həyata keçirə və nəticələri dispetçer otağından toplaya bilərsiniz.