m1 Rəqəmsal manometri

m1 rəqəmsal manometrləri sahədə və ya laboratoriya şərtlərində mütləq və izafi təzyiqin dəqiq şəkildə ölçülməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. m1 dəqiq rəqəmsal manometrləri kalibrləmə sisteminin tərkibində aşağıdakıların yoxlanması/kalibrlənməsi üçün istifadə edilə bilər:

• Təzyiqi göstərən və qeydiyyata alan siferblatlı və rəqəmsal cihazlar;
• Texniki təzyiq manometrləri;
• Təzyiq siqnalizatorları;.

m1 manometrlərinin nisbi xəta səviyyəsi 0,2% təşkil edir. Kalibrator zərbə, vibrasiya, təzyiq yüklənməsi və ya təzyiqin qəflətən dəyişməsinə məruz qaldıqda ölçmə dəqiqliyi, demək olar ki, dəyişmir.
Nisbi vahidlərdə xətanın standartlaşdırılması üç mexaniki manometrin bir nisbi xəta səviyyəsi 0,25% olan m1 rəqəmsal manometri ilə əvəz edilməsinə imkan verir. Bu, kalibrləmə/yoxlama zamanı istismar xərclərinin ciddi şəkildə azaldılmasına yol açır.
m1 manometrləri xarici təsirlərə qarşı müdafiəyə görə IP65 sinfinə malikdir. Bu, manometrin toz daxil olmasından və su şırnağından qorunmasını təmin edir. Etibarlı və rahat korpus manometri zərbə və digər xarici təsirlərdən, o cümlədən Skydrol kimi korroziv mayelərin düşməsindən qoruyur.
Yenilənmə tezliyinin dəyişdirilməsi imkanı manometrin iki AA tipli batareya ilə üç ilədək işləməsinə imkan verir.
Ametek şirkəti kalibratorları və rəqəmsal manometrləri üçün əllə sıxılma, o cümlədən yüksək təzyiqin (70 MPa-dək) tənzimlənməsi üçün unikal CPF birləşmə və fitinqlər sistemi (Crystal Pressure Fitting) hazırlamışdır. CPF fitinqləri kalibratorları, rəqəmsal manometrlər, kalibrləmə nasosları üçün sürətli və etibarlı birləşmə təmin edir.
Müştərinin sorğusu əsasında, bütün geniş istifadə edilən yivli birləşmə tipləri (NPT, BSP, M20x1.5 və s.) üçün xüsusi olaraq seçilmiş şlanqlar və fitinq və adapter dəstləri təchiz edilə bilər.

m1 Rəqəmsal manometri
pdf